שירותי הכפר

אבטחת הכפר

  • שירותי שמירה ואבטחה במשך כל שעות היממה
  • עמדת שמירה מאוישת 24/7 בכניסה לכפר
  • מצלמות אבטחה
  • גדרות מאובטחות
  • סיירי ערב ולילה
  • בקרת רכבים נכנסים ויוצאים
  • תאורה היקפית בלילה
דילוג לתוכן